Asia-Australia Arts Centre Fundraising Exhibition

24 November – 11 December 2004

Artists: Liu Xiao Xan, Li Baohua, Lindy Lee, Su Xing Ping, David Griggs, David Clarke, Di Wu, Shen Shaomin, William Yang, Hu Ming, Suzann Victor, Fan Dong Wang, Owen Leong, Guan Wei, Gary Carsley, Aaron Seeto, Kijeong Song, Dacchi Dang, Selina Ou, Vienna Parreno & Krystof Osinski, Adam Geczy, Koky Saly, NELL, John Young, Renee So, Phaptawan Suwannakudt, Sue Pedley, Sally Smart, Binghui Huangfu, Min Woo Bang, Wang Jianwei, KYV, Wang Xu, Ruth Watson, Jae Hoon Lee, Li Ching Wong, Yoko Kaijo, Lachlan Warner, Shoufay Derz, Jiang Jie.