Fundraising Exhibition

May – June 2003

4A’s annual fundraising exhibition.

Artists: Marion Borgelt, Jon Cattapan, Zhong Chen, Maria Cruz, Dacchi Dang, Anne Ferran, Emil Goh, Rowena Gough, Cherry Hood, Shen Jiawei, Lindy Lee, Victoria Lobregat, Deborah Paauwe, David Serisier, Sally Smart, Phaptawan Suwannakudt, Laurens Tan, My Le Thi, Blanche Tilden, Fan Dong Wan, Guan Wei, Ah Xian, Liu Xiao Xian, William Yang, John Yang, Anne Sahalka, Gang Zhao, Kate Beyton, Cherine Fahd, David Griggs, Nell, Sangeeta Sandrasegar, Aaron Seeto, Renee So, Selina Ou, Andrea Tu

exhibition-view-7

exhibition-view-3  exhibition-view-5